Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Drachten is een breed medisch georiënteerd bedrijf, gevestigd in Friesland.

Zeventig specialisten hebben zich aan ons verbonden en samen vertegenwoordigen zij bijna alle medische specialismen. Door een heldere samenwerkingsovereenkomst wordt er effectieve en hoogwaardige zorg geleverd in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast oriënteert het MSB zich op het leveren van zorg buiten de muren van het ziekenhuis, zoals anderhalve lijns zorg.

medisch specialistisch bedrijf, blue_corner

Actueel

Nieuwe behandeling op de Intensive Care van Nij Smellinghe

05-09-2017

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe maakt sinds 4 januari 2016 gebruik van de IPV-2C (Intrapulmonale Percussie Ventilatie). Met deze technologie wordt aan de patiënt, met zeer hoge frequentie, kleine teugjes lucht toegediend, zogeheten flowrecruitment. Het doel hiervan is om taai slijm, wat niet opgehoest kan worden, als het ware los te trillen, waardoor het makkelijker opgehoest of weggezogen kan worden. Daardoor kunnen, door slijm afgesloten longgebieden, worden geopend.
Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met de beschikking over dit apparaat. In de omringende landen wordt deze therapie al veelvuldig toegepast met goede resultaten bij uiteenlopende longaandoeningen.

Download het hele persbericht

 

Lees meer

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

04-07-2017


Persbericht 
Drachten – 27-06-2017

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is in april 2017 gestart met het toepassen van de zogenaamde NAVA-beademingstechniek (Neurally Adjusted Ventilator Assist, letterlijk vertaald: “via het zenuwstelsel bijgestuurde ademhalingsondersteuning”). Deze techniek ondersteunt ernstig zieke IC-patiënten die aan de beademing liggen nauwkeuriger bij de ademhaling. Intensivist John Vogelaar: “We zijn nu nog beter in staat om onze patiënten maatwerk te bieden.”

Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het ademen, krijgen deze ondersteuning van een beademingsmachine met behulp van een masker of via een buisje in de luchtpijp. Dit is afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte. “Bij de bestaande methode stellen we de machine zo in, dat de patiënt volgens vaste instellingen ademhalingsondersteuning krijgt als de machine in het beademingssysteem een ademhalingspoging van de patiënt meet. Doordat de ademhalingspoging pas in het circuit wordt opgemerkt, sluit de ondersteuning soms niet aan bij de behoefte van de patiënt en kan bijvoorbeeld te traag optreden, wat onnodige stress kan veroorzaken bij de patiënt”, aldus Vogelaar.

De NAVA-beademingstechniek laat de ademhalingsondersteuning wél naadloos aansluiten bij de vraag van de patiënt. Download het hele persbericht

Lees meer

Over ons

Het MSB levert optimale zorg aan iedere patiënt die aan ons toevertrouwd wordt. De activiteiten van het MSB dragen positief bij aan de behandeling en de begeleiding van patiënten, en zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

Het MSB wil voor zijn patiënten dat:

 • de zorgvraag van de patiënt leidend is;
 • de patiënt optimaal geïnformeerd wordt, om zelf een beslissing te kunnen nemen;
 • de patiënt zich als mens begrepen en geholpen voelt bij zijn ziekte;
 • de patiënt in een gastvrije omgeving ontvangen wordt;
 • het netwerk van de patiënt én het netwerk van verwijzers en zorgaanbieders wordt betrokken in de behandeling van de patiënt.

Het MSB verwacht van medisch specialisten,
dat zij:

 • hun vak verstaan;
 • samenwerken, met oog voor de keten van zorg voor de patiënt;
 • hun eigen functioneren bewaken en de resultaten bespreken, met als doel continue verbetering van de zorg;
 • toetsbaar zijn;
 • bijdragen aan kennisoverdracht (multidisciplinair) en openstaan voor innovatieve ideeën en het gebruik van nieuwe technieken;
 • deelnemen aan regionale en landelijke netwerken om bij te dragen aan en geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikkelingen in de zorg;
 • hun interne en externe samenwerking binnen het MSB kenmerken door open communicatie, vertrouwen, integriteit en commitment aan gemaakte afspraken.
medisch specialistisch bedrijf, blue_corner
medisch specialistisch bedrijf, blue_corner

Doel medisch specialistisch bedrijf MSB Drachten

 • ontwikkelt zich tot een financieel gezond en maatschappelijk ondernemend bedrijf;
 • staat voor optimale zorgverlening aan elke individuele patiënt. Met optimale zorg bedoelen wij zorg die kwalitatief hoogstaand is en die tijdig, veilig en conform de actuele standaard geleverd wordt;
 • levert zorg in goede samenwerking met zorgpartners en gaat gezamenlijk met hen, op strategisch niveau, de medisch specialistische zorg voor Drachten en omstreken vormgeven en inrichten;
 • behartigt de belangen van de maten goed en creëert en waarborgt voor zijn personeel een aantrekkelijke en uitdagende arbeidsomgeving.

De artsen van MSB Drachten

Meer artsen weergeven

Actueel

Nieuws

Nieuwe behandeling op de Intensive Care van Nij Smellinghe

05-09-2017

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe maakt sinds 4 januari 2016 gebruik van de IPV-2C (Intrapulmonale Percussie Ventilatie). Met deze technologie wordt aan de patiënt, met zeer hoge frequentie, kleine teugjes lucht toegediend, zogeheten flowrecruitment. Het doel hiervan is om taai slijm, wat niet opgehoest kan worden, als het ware los te trillen, waardoor het makkelijker opgehoest of weggezogen kan worden. Daardoor kunnen, door slijm afgesloten longgebieden, worden geopend.
Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met de beschikking over dit apparaat. In de omringende landen wordt deze therapie al veelvuldig toegepast met goede resultaten bij uiteenlopende longaandoeningen.

Download het hele persbericht

 

Lees meer

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

04-07-2017


Persbericht 
Drachten – 27-06-2017

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is in april 2017 gestart met het toepassen van de zogenaamde NAVA-beademingstechniek (Neurally Adjusted Ventilator Assist, letterlijk vertaald: “via het zenuwstelsel bijgestuurde ademhalingsondersteuning”). Deze techniek ondersteunt ernstig zieke IC-patiënten die aan de beademing liggen nauwkeuriger bij de ademhaling. Intensivist John Vogelaar: “We zijn nu nog beter in staat om onze patiënten maatwerk te bieden.”

Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het ademen, krijgen deze ondersteuning van een beademingsmachine met behulp van een masker of via een buisje in de luchtpijp. Dit is afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte. “Bij de bestaande methode stellen we de machine zo in, dat de patiënt volgens vaste instellingen ademhalingsondersteuning krijgt als de machine in het beademingssysteem een ademhalingspoging van de patiënt meet. Doordat de ademhalingspoging pas in het circuit wordt opgemerkt, sluit de ondersteuning soms niet aan bij de behoefte van de patiënt en kan bijvoorbeeld te traag optreden, wat onnodige stress kan veroorzaken bij de patiënt”, aldus Vogelaar.

De NAVA-beademingstechniek laat de ademhalingsondersteuning wél naadloos aansluiten bij de vraag van de patiënt. Download het hele persbericht

Lees meer

Longarts Jaap Strijbos over obstructief slaap-apneusyndroom

07-03-2016

Op donderdag 3 maart kwam longarts Jaap Strijbos in de Leeuwarden Courant aan het woord over de OSAS-polikliniek in Nij Smellinghe voor patiënten met een obstructief slaap-apneusyndroom (momenten van ademstilstand tijdens het slapen. Dit artikel stond ook in het Dagblad van het Noorden). Lees hier het artikel.

Lees meer

Agenda

Vacatures

medisch specialistisch bedrijf banner_vacancies03

Intensivisten (2 FTE)

Aangeboden: de schoonste lucht van Nederland.
Friesland is de provincie van Nederland met de schoonste lucht en de meeste ruimte per inwoner.
Op slechts één uur rijden van de Randstad vind je ademruimte.

In verband met uitbreiding van de beschikbaarheid voor de Intensive Care zijn wij op zoek naar: Intensivisten (2 FTE)

Als intensivist maakt u deel uit van de vakgroep Intensive Care. U treedt toe tot het MSB Drachten als chef-de-clinique (AMS) en eventueel later als maat, waarbij wij beschikken over een inverdienregeling voor goodwill.

Het MSB Drachten streeft binnen Ziekenhuis Nij Smellinghe, een top-perifeer ziekenhuis, naar kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg.

Het MSB heeft als maatschap van 70 vrijgevestigde specialisten de ambitie uit te groeien tot toonaangevend bedrijf voor deze zorg in de regio. Wij scheppen een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking vanzelfsprekend is en ruimte wordt geboden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Door de optimale schaalgrootte van onze organisatie en een “handen uit de mouwen” mentaliteit, is het mogelijk om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Wij geven dan ook graag alle ruimte aan ondernemende medisch professionals voor nieuwe initiatieven, waar die ons MSB kunnen versterken. Onze missie: “zorg goed voor elkaar” geven wij inhoud door een collegiaal, warm werkklimaat met korte lijnen en goede persoonlijke patiëntenzorg met aandacht voor de naasten.

De volledig gedigitaliseerde ICU Nij Smellinghe beschikt over zes volledig geoutilleerde beademingsbedden met PDMS. Daarnaast (non-) invasieve beademing inclusief NAVA , een flowbeademingsmachine IPV-2C, Optiflow en CVVH modaliteit en een eigen echoapparaat met TEE/TTE, vascular access, long- en abdominale beeldvorming. Binnenkort zal naast de huidige Picco ook een CCO en NIRS monitoring ingevoerd worden. In de geplande nieuwbouw streven we naar meer integratie met EHH en SEH. Er wordt regionaal samengewerkt in het zorgnetwerk Fryslân. De diensten worden verzorgd i.s.m. de anesthesiologen.

Wij zoeken meerdere enthousiaste collega’s die de intensive care geneeskunde een warm hart toedragen,
maar ook graag in hun moederspecialisme werkzaam willen blijven.

Wil je veel vrije ademruimte en de schoonste lucht van Nederland?
Wil je ruimte om je te ontplooien? Aarzel dan niet om te solliciteren.
Wij hebben de “zorg goed voor elkaar.” Ook voor jou.

Binnenkort klaar met je opleiding of ben je intensivist met een ander basisspecialisme? Reageer dan ook zeker op deze vacature.

Voor meer informatie:
dhr. J. P.W. Vogelaar
anesthesioloog-intensivist
0512-588 888.

Sollicitatie:
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan:
MSB Drachten
t.a.v. dhr. J. P.W. Vogelaar
bestuurslid P&O
Postbus 423, 9200 AK Drachten

Verzenden per email aan:
MSB-Secretariaat@nijsmellinghe.nl o.v.v. ‘vacature IC 201710’, brief en CV als PDF-bijlage

6e Cardioloog 1 FTE (m/v)

Wegens toegenomen werkdruk is het MSB Drachten op zoek naar een: 6e Cardioloog  1 FTE (m/v)

Wij zoeken
Een allround cardioloog met goede klinische en organisatorische vaardigheden, relativerend vermogen en gevoel voor humor. Er is enige voorkeur voor een collega met een behaald EHRA examen, dan wel de ambitie dit binnen 1 jaar te behalen, maar belangrijker is dat u goed past in ons team. Wij verwachten uw inzet bij de opleiding van arts-assistenten en coassistenten, ziekenhuiscommissies en projecten binnen de ziekenhuisorganisatie.

Wij bieden
Een prima werksfeer in een goed functionerende vakgroep van 5 cardiologen. Wij beschikken o.a. over nucleaire cardiale diagnostiek, invasieve en non-invasieve coronair angiografie. De Hartbewaking en Eerste Hart Hulp hebben 7 high care bedden en 4 medium care bedden.
De verpleegafdeling cardiologie heeft 18 bedden en ondersteuning van de zaalzorg door Physician Assistents.
Er is een uitstekende samenwerking met de 1e lijn, o.a. in een transmuraal samenwerkingsverband voor de behandeling van hartfalen patiënten, en met het Hartcentrum  Friesland.
Er is een standaard proeftijd van 1 jaar waarbij dit jaar een aanstelling geldt volgens AMS bij het MSB Drachten. Na dit jaar volgt toetreding tot het MSB Drachten bij gebleken geschiktheid.

Drachten
Drachten heeft vrijwel alle voorzieningen, biedt een fraaie woonomgeving, met rust, ruimte, water en bos in de buurt maar ook snelle en vrijwel filevrije verbindingen naar Leeuwarden en Groningen.


Nadere informatie
Wordt gaarne verstrekt door de cardiologen:
Ronald van der Aa tel.: 0512-588210
Bas Dijkstra tel.: 0512-588189
Jaap de Graaf tel.: 0512-588188
Marc de Groot tel.: 0512-588206
Marcel van der Linde tel.: 0512-588190

Sollicitatie:
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u in eerste instantie tot 6 oktober a.s. richten aan:
MSB Drachten
t.a.v. dhr. J. P.W. Vogelaar
bestuurslid P&O
Postbus 423
9200 AK Drachten.


Bij voorkeur per email via:
MSB-Secretariaat@nijsmellinghe.nl o.v.v. ‘vacature CAR 201709’ waarbij brief en CV aangeleverd als PDF-bijlage.


Oogarts m/v

In verband met de pensionering van één van onze oogartsen zoeken wij een Oogarts m/v

Binnen de vakgroep Oogheelkunde, zijn op dit moment drie oogartsen werkzaam. Het oogheelkundig team bestaat verder uit twee optometristen en drie orthoptisten werkend op een modern geoutilleerde poli, met onder meer een OCT, patroonlaser, SLT laser en Pentacam corneatopograaf. Wij voeren cataract-, glaucoom-, strabismus-, oculoplastische chirurgie en PDT uit. Tevens worden er intravitreale injecties gegeven.

Wij zoeken
Een enthousiaste allround oogarts met uitstekende operatieve en communicatieve vaardigheden, enthousiasme voor ons vakgebied en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Het betreft een vacature van 1,0 fte, parttime invulling van de vacature door twee collega’s is bespreekbaar.
We verwachten dat de nieuwe collega naast de patiëntenzorg ook participeert in organisatie- en managementtaken in de vakgroep en actief wil participeren in relevante projecten en werkgroepen van het ziekenhuisbedrijf.

Wij bieden
Een inspirerend, enthousiast en gedreven oogheelkundig team. Er staat een goed georganiseerde praktijk met voldoende personele ondersteuning. Er wordt gewerkt met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Met de optometristen en orthoptisten worden parallelle spreekuren gedraaid. Alle spreekuren worden ondersteund door TOA’s.
Er is op de polikliniek en in de kliniek en een prima werksfeer met veel kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Er bestaat een samenwerkingsverband met de oogartsen van de A7-ziekenhuizen Heerenveen en Sneek. Tevens zijn er vergevorderde plannen om oogheelkunde provincie breed onder te brengen in een op te richten Oogziekenhuis.

Opname in de vakgroep kan in vrije vestiging of in loondienst geschieden. De vakgroep maakt deel uit van het MSB-Drachten.

Nadere informatie
Hebt u belangstelling, dan kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie of kennismaking. Ook zij die nog niet klaar zijn met hun opleiding kunnen reflecteren.

Bel of mail met:
Ed Timmerman
0512-588334,
e.timmerman@nijsmellinghe.nl

Floor van Klink
0512-588395,
f.klink@nijsmellinghe.nl

Uw schriftelijke reactie kunt u vergezeld van een curriculum vitae richten aan:
Ziekenhuis Nij Smellinghe, N.M.H. Hoefsmit, MBA, voorzitter RvB.
Postbus 20200, 9200 DA Drachten

 

Contact

Contactformulier

Contactgegevens

Bezoekadres

Compagnonsplein 1

9202 NN, Drachten

Postadres

Postbus 423

9200 AK, Drachten