Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Drachten is een breed medisch georiënteerd bedrijf, gevestigd in Friesland.

Zeventig specialisten hebben zich aan ons verbonden en samen vertegenwoordigen zij bijna alle medische specialismen. Door een heldere samenwerkingsovereenkomst wordt er effectieve en hoogwaardige zorg geleverd in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast oriënteert het MSB zich op het leveren van zorg buiten de muren van het ziekenhuis, zoals anderhalve lijns zorg.

medisch specialistisch bedrijf, blue_corner

Actueel

Nieuwe behandeling op de Intensive Care van Nij Smellinghe

21-06-2016

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe maakt sinds 4 januari 2016 gebruik van de IPV-2C (Intrapulmonale Percussie Ventilatie). Met deze technologie wordt aan de patiënt, met zeer hoge frequentie, kleine teugjes lucht toegediend, zogeheten flowrecruitment. Het doel hiervan is om taai slijm, wat niet opgehoest kan worden, als het ware los te trillen, waardoor het makkelijker opgehoest of weggezogen kan worden. Daardoor kunnen, door slijm afgesloten longgebieden, worden geopend.

 Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met de beschikking over dit apparaat. In de omringende landen wordt deze therapie al veelvuldig toegepast met goede resultaten bij uiteenlopende longaandoeningen.

 

Verlichting en meer comfort voor de patiënt

Een aantal medewerkers van de IC hebben een training gevolgd om de therapie te kunnen toepassen. “Deze behandeling geeft verlichting en biedt comfort aan de patiënt. Bovendien denken we dat longontstekingen en daardoor de noodzaak tot beademen in sommige gevallen kunnen worden voorkomen”, vertelt Willemien de Klein, IC/CC-verpleegkundige en Ventilation Practitioner. “Flowrecruitment is  geschikt voor patiënten met acute- en chronische longaandoeningen, zoals onder andere COPD, maar ook voor patiënten die de kracht niet hebben om het slijm op te hoesten of die een longontsteking hebben. Door het verwijderen van het slijm uit de longen zal de benauwdheid afnemen.”

 

Steeds meer geschoolde medewerkers

De behandeling kan worden toegepast bij patiënten die beademd worden en bij patiënten die niet beademd worden. “De patiënt kan gewoon zelf mee ademen met de therapie.” In eerste instantie wordt de behandeling alleen toegepast bij patiënten op de IC.

 

“We willen steeds meer van onze medewerkers gaan scholen om de behandeling toe te kunnen passen en het apparaat 24 uur per dag in te kunnen zetten. Op termijn is het de bedoeling om de behandeling ook poliklinisch uit te voeren.”

Lees meer

Longarts Jaap Strijbos over obstructief slaap-apneusyndroom

07-03-2016

Op donderdag 3 maart kwam longarts Jaap Strijbos in de Leeuwarden Courant aan het woord over de OSAS-polikliniek in Nij Smellinghe voor patiënten met een obstructief slaap-apneusyndroom (momenten van ademstilstand tijdens het slapen. Dit artikel stond ook in het Dagblad van het Noorden). Lees hier het artikel.

Lees meer

Over ons

Het MSB levert optimale zorg aan iedere patiënt die aan ons toevertrouwd wordt. De activiteiten van het MSB dragen positief bij aan de behandeling en de begeleiding van patiënten, en zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

Het MSB wil voor zijn patiënten dat:

 • de zorgvraag van de patiënt leidend is;
 • de patiënt optimaal geïnformeerd wordt, om zelf een beslissing te kunnen nemen;
 • de patiënt zich als mens begrepen en geholpen voelt bij zijn ziekte;
 • de patiënt in een gastvrije omgeving ontvangen wordt;
 • het netwerk van de patiënt én het netwerk van verwijzers en zorgaanbieders wordt betrokken in de behandeling van de patiënt.

Het MSB verwacht van medisch specialisten,
dat zij:

 • hun vak verstaan;
 • samenwerken, met oog voor de keten van zorg voor de patiënt;
 • hun eigen functioneren bewaken en de resultaten bespreken, met als doel continue verbetering van de zorg;
 • toetsbaar zijn;
 • bijdragen aan kennisoverdracht (multidisciplinair) en openstaan voor innovatieve ideeën en het gebruik van nieuwe technieken;
 • deelnemen aan regionale en landelijke netwerken om bij te dragen aan en geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikkelingen in de zorg;
 • hun interne en externe samenwerking binnen het MSB kenmerken door open communicatie, vertrouwen, integriteit en commitment aan gemaakte afspraken.
medisch specialistisch bedrijf, blue_corner
medisch specialistisch bedrijf, blue_corner

Doel medisch specialistisch bedrijf MSB Drachten

 • ontwikkelt zich tot een financieel gezond en maatschappelijk ondernemend bedrijf;
 • staat voor optimale zorgverlening aan elke individuele patiënt. Met optimale zorg bedoelen wij zorg die kwalitatief hoogstaand is en die tijdig, veilig en conform de actuele standaard geleverd wordt;
 • levert zorg in goede samenwerking met zorgpartners en gaat gezamenlijk met hen, op strategisch niveau, de medisch specialistische zorg voor Drachten en omstreken vormgeven en inrichten;
 • behartigt de belangen van de maten goed en creëert en waarborgt voor zijn personeel een aantrekkelijke en uitdagende arbeidsomgeving.

De artsen van MSB Drachten

Meer artsen weergeven

Actueel

Nieuws

Nieuwe behandeling op de Intensive Care van Nij Smellinghe

21-06-2016

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe maakt sinds 4 januari 2016 gebruik van de IPV-2C (Intrapulmonale Percussie Ventilatie). Met deze technologie wordt aan de patiënt, met zeer hoge frequentie, kleine teugjes lucht toegediend, zogeheten flowrecruitment. Het doel hiervan is om taai slijm, wat niet opgehoest kan worden, als het ware los te trillen, waardoor het makkelijker opgehoest of weggezogen kan worden. Daardoor kunnen, door slijm afgesloten longgebieden, worden geopend.

 Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met de beschikking over dit apparaat. In de omringende landen wordt deze therapie al veelvuldig toegepast met goede resultaten bij uiteenlopende longaandoeningen.

 

Verlichting en meer comfort voor de patiënt

Een aantal medewerkers van de IC hebben een training gevolgd om de therapie te kunnen toepassen. “Deze behandeling geeft verlichting en biedt comfort aan de patiënt. Bovendien denken we dat longontstekingen en daardoor de noodzaak tot beademen in sommige gevallen kunnen worden voorkomen”, vertelt Willemien de Klein, IC/CC-verpleegkundige en Ventilation Practitioner. “Flowrecruitment is  geschikt voor patiënten met acute- en chronische longaandoeningen, zoals onder andere COPD, maar ook voor patiënten die de kracht niet hebben om het slijm op te hoesten of die een longontsteking hebben. Door het verwijderen van het slijm uit de longen zal de benauwdheid afnemen.”

 

Steeds meer geschoolde medewerkers

De behandeling kan worden toegepast bij patiënten die beademd worden en bij patiënten die niet beademd worden. “De patiënt kan gewoon zelf mee ademen met de therapie.” In eerste instantie wordt de behandeling alleen toegepast bij patiënten op de IC.

 

“We willen steeds meer van onze medewerkers gaan scholen om de behandeling toe te kunnen passen en het apparaat 24 uur per dag in te kunnen zetten. Op termijn is het de bedoeling om de behandeling ook poliklinisch uit te voeren.”

Lees meer

Longarts Jaap Strijbos over obstructief slaap-apneusyndroom

07-03-2016

Op donderdag 3 maart kwam longarts Jaap Strijbos in de Leeuwarden Courant aan het woord over de OSAS-polikliniek in Nij Smellinghe voor patiënten met een obstructief slaap-apneusyndroom (momenten van ademstilstand tijdens het slapen. Dit artikel stond ook in het Dagblad van het Noorden). Lees hier het artikel.

Lees meer

Medisch-Specialistisch Bedrijf is zegen voor de zorg

14-12-2015

Volgens critici zouden MSB’s ziekenhuizen en specialisten tegen elkaar opzetten en louter fiscale bestaansredenen hebben. Maar, leggen vier betrokkenen uit, de nieuwe samenwerkingsverbanden vergroten juist de organisatiegraad, doelmatigheid en innovatiekracht van de medisch specialisten. Klik hier om het volledige artikel te downloaden.

 

 

Lees meer

Agenda

Vacatures

medisch specialistisch bedrijf banner_vacancies03

Cardioloog 1 FTE (m/v)

Wegens toegenomen werkdruk is het MSB Drachten op zoek naar een: Cardioloog  1 FTE (m/v)
als Chef de Clinique voor 1 jaar, eventueel als proeftijd voor beoogde toetreding tot MSB Drachten

Wij zoeken
Een allround cardioloog met goede klinische en organisatorische vaardigheden, relativerend vermogen en gevoel voor humor.  Er is een sterke voorkeur voor een collega met aantoonbare interesse in pacemaker implantaties en behaald EHRA examen, dan wel de ambitie dit binnen 1 jaar te behalen. Wij verwachten uw inzet bij de opleiding van arts-assistenten en coassistenten, ziekenhuiscommissies en projecten binnen de ziekenhuisorganisatie.

Wij bieden
Een prima werksfeer in een goed functionerende vakgroep van 5 cardiologen en een intensieve samenwerking met de radiologie, met nucleaire cardiale diagnostiek en non- invasieve coronair angiografie. Wij beschikken over een HCK. De Hartbewaking en Eerste Hart Hulp hebben 6 high care bedden en 4 medium care bedden. De verpleegafdeling cardiologie heeft 18 bedden en ondersteuning van de zaalzorg door Physician Assistents. Er is een uitstekende samenwerking met de 1e lijn, o.a. in een transmuraal samenwerkingsverband voor de behandeling van hartfalen patiënten, en met het Hartcentrum Friesland.

Drachten
Heeft vrijwel alle voorzieningen, biedt een fraaie woonomgeving, met rust, ruimte, water en bos in de buurt maar ook snelle en vrijwel filevrije verbindingen naar Leeuwarden en Groningen.

Nadere informatie
Wordt gaarne verstrekt door de cardiologen:
Ronald van der Aa tel.: 0512-588210
Jaap de Graaf tel.: 0512-588188
Marc De Groot tel.: 0512-588206
Bas Dijkstra tel.: 0512-588189
Marcel van der Linde tel.: 0512-588190

Sollicitatie:
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u  in eerste instantie tot 20 maart a.s. richten aan:
MSB Drachten
t.a.v. dhr. J. P.W. Vogelaar
bestuurslid P&O
Postbus 423
9200 AK Drachten.

Bij voorkeur per email via : MSB-Secretariaat@nijsmellinghe.nl o.v.v. ‘vacature CAR 201703’ waarbij brief en CV aangeleverd als PDF-bijlage.

Oogarts m/v

In verband met de pensionering van één van onze oogartsen zoeken wij een Oogarts m/v

Binnen de vakgroep Oogheelkunde, zijn op dit moment drie oogartsen werkzaam. Het oogheelkundig team bestaat verder uit twee optometristen en drie orthoptisten werkend op een modern geoutilleerde poli, met onder meer een OCT, patroonlaser, SLT laser en Pentacam corneatopograaf. Wij voeren cataract-, glaucoom-, strabismus-, oculoplastische chirurgie en PDT uit. Tevens worden er intravitreale injecties gegeven.

Wij zoeken
Een enthousiaste allround oogarts met uitstekende operatieve en communicatieve vaardigheden, enthousiasme voor ons vakgebied en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Het betreft een vacature van 1,0 fte, parttime invulling van de vacature door twee collega’s is bespreekbaar.
We verwachten dat de nieuwe collega naast de patiëntenzorg ook participeert in organisatie- en managementtaken in de vakgroep en actief wil participeren in relevante projecten en werkgroepen van het ziekenhuisbedrijf.

Wij bieden
Een inspirerend, enthousiast en gedreven oogheelkundig team. Er staat een goed georganiseerde praktijk met voldoende personele ondersteuning. Er wordt gewerkt met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Met de optometristen en orthoptisten worden parallelle spreekuren gedraaid. Alle spreekuren worden ondersteund door TOA’s.
Er is op de polikliniek en in de kliniek en een prima werksfeer met veel kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Er bestaat een samenwerkingsverband met de oogartsen van de A7-ziekenhuizen Heerenveen en Sneek. Tevens zijn er vergevorderde plannen om oogheelkunde provincie breed onder te brengen in een op te richten Oogziekenhuis.

Opname in de vakgroep kan in vrije vestiging of in loondienst geschieden. De vakgroep maakt deel uit van het MSB-Drachten.

Nadere informatie
Hebt u belangstelling, dan kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie of kennismaking. Ook zij die nog niet klaar zijn met hun opleiding kunnen reflecteren.

Bel of mail met:
Ed Timmerman
0512-588334,
e.timmerman@nijsmellinghe.nl

Floor van Klink
0512-588395,
f.klink@nijsmellinghe.nl

Uw schriftelijke reactie kunt u vergezeld van een curriculum vitae richten aan:
Ziekenhuis Nij Smellinghe, N.M.H. Hoefsmit, MBA, voorzitter RvB.
Postbus 20200, 9200 DA Drachten

 

Contact

Contactformulier

Contactgegevens

Bezoekadres

Compagnonsplein 1

9202 NN, Drachten

Postadres

Postbus 423

9200 AK, Drachten