Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Drachten is een breed medisch georiënteerd bedrijf, gevestigd in Friesland.

Zeventig specialisten hebben zich aan ons verbonden en samen vertegenwoordigen zij bijna alle medische specialismen. Door een heldere samenwerkingsovereenkomst wordt er effectieve en hoogwaardige zorg geleverd in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarnaast oriënteert het MSB zich op het leveren van zorg buiten de muren van het ziekenhuis, zoals anderhalve lijns zorg.

medisch specialistisch bedrijf, blue_corner

Actueel

Nieuwe behandeling op de Intensive Care van Nij Smellinghe

05-09-2017

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe maakt sinds 4 januari 2016 gebruik van de IPV-2C (Intrapulmonale Percussie Ventilatie). Met deze technologie wordt aan de patiënt, met zeer hoge frequentie, kleine teugjes lucht toegediend, zogeheten flowrecruitment. Het doel hiervan is om taai slijm, wat niet opgehoest kan worden, als het ware los te trillen, waardoor het makkelijker opgehoest of weggezogen kan worden. Daardoor kunnen, door slijm afgesloten longgebieden, worden geopend.
Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met de beschikking over dit apparaat. In de omringende landen wordt deze therapie al veelvuldig toegepast met goede resultaten bij uiteenlopende longaandoeningen.

Download het hele persbericht

 

Lees meer

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

04-07-2017


Persbericht 
Drachten – 27-06-2017

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is in april 2017 gestart met het toepassen van de zogenaamde NAVA-beademingstechniek (Neurally Adjusted Ventilator Assist, letterlijk vertaald: “via het zenuwstelsel bijgestuurde ademhalingsondersteuning”). Deze techniek ondersteunt ernstig zieke IC-patiënten die aan de beademing liggen nauwkeuriger bij de ademhaling. Intensivist John Vogelaar: “We zijn nu nog beter in staat om onze patiënten maatwerk te bieden.”

Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het ademen, krijgen deze ondersteuning van een beademingsmachine met behulp van een masker of via een buisje in de luchtpijp. Dit is afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte. “Bij de bestaande methode stellen we de machine zo in, dat de patiënt volgens vaste instellingen ademhalingsondersteuning krijgt als de machine in het beademingssysteem een ademhalingspoging van de patiënt meet. Doordat de ademhalingspoging pas in het circuit wordt opgemerkt, sluit de ondersteuning soms niet aan bij de behoefte van de patiënt en kan bijvoorbeeld te traag optreden, wat onnodige stress kan veroorzaken bij de patiënt”, aldus Vogelaar.

De NAVA-beademingstechniek laat de ademhalingsondersteuning wél naadloos aansluiten bij de vraag van de patiënt. Download het hele persbericht

Lees meer

Over ons

Het MSB levert optimale zorg aan iedere patiënt die aan ons toevertrouwd wordt. De activiteiten van het MSB dragen positief bij aan de behandeling en de begeleiding van patiënten, en zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

Het MSB wil voor zijn patiënten dat:

 • de zorgvraag van de patiënt leidend is;
 • de patiënt optimaal geïnformeerd wordt, om zelf een beslissing te kunnen nemen;
 • de patiënt zich als mens begrepen en geholpen voelt bij zijn ziekte;
 • de patiënt in een gastvrije omgeving ontvangen wordt;
 • het netwerk van de patiënt én het netwerk van verwijzers en zorgaanbieders wordt betrokken in de behandeling van de patiënt.

Het MSB verwacht van medisch specialisten,
dat zij:

 • hun vak verstaan;
 • samenwerken, met oog voor de keten van zorg voor de patiënt;
 • hun eigen functioneren bewaken en de resultaten bespreken, met als doel continue verbetering van de zorg;
 • toetsbaar zijn;
 • bijdragen aan kennisoverdracht (multidisciplinair) en openstaan voor innovatieve ideeën en het gebruik van nieuwe technieken;
 • deelnemen aan regionale en landelijke netwerken om bij te dragen aan en geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikkelingen in de zorg;
 • hun interne en externe samenwerking binnen het MSB kenmerken door open communicatie, vertrouwen, integriteit en commitment aan gemaakte afspraken.
medisch specialistisch bedrijf, blue_corner
medisch specialistisch bedrijf, blue_corner

Doel medisch specialistisch bedrijf MSB Drachten

 • ontwikkelt zich tot een financieel gezond en maatschappelijk ondernemend bedrijf;
 • staat voor optimale zorgverlening aan elke individuele patiënt. Met optimale zorg bedoelen wij zorg die kwalitatief hoogstaand is en die tijdig, veilig en conform de actuele standaard geleverd wordt;
 • levert zorg in goede samenwerking met zorgpartners en gaat gezamenlijk met hen, op strategisch niveau, de medisch specialistische zorg voor Drachten en omstreken vormgeven en inrichten;
 • behartigt de belangen van de maten goed en creëert en waarborgt voor zijn personeel een aantrekkelijke en uitdagende arbeidsomgeving.

De artsen van MSB Drachten

Meer artsen weergeven

Actueel

Nieuws

Nieuwe behandeling op de Intensive Care van Nij Smellinghe

05-09-2017

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe maakt sinds 4 januari 2016 gebruik van de IPV-2C (Intrapulmonale Percussie Ventilatie). Met deze technologie wordt aan de patiënt, met zeer hoge frequentie, kleine teugjes lucht toegediend, zogeheten flowrecruitment. Het doel hiervan is om taai slijm, wat niet opgehoest kan worden, als het ware los te trillen, waardoor het makkelijker opgehoest of weggezogen kan worden. Daardoor kunnen, door slijm afgesloten longgebieden, worden geopend.
Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis in Noord-Nederland met de beschikking over dit apparaat. In de omringende landen wordt deze therapie al veelvuldig toegepast met goede resultaten bij uiteenlopende longaandoeningen.

Download het hele persbericht

 

Lees meer

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

04-07-2017


Persbericht 
Drachten – 27-06-2017

Intensive Care Nij Smellinghe neemt een patiëntvriendelijkere beademingstechniek in gebruik

De Intensive Care (IC) van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is in april 2017 gestart met het toepassen van de zogenaamde NAVA-beademingstechniek (Neurally Adjusted Ventilator Assist, letterlijk vertaald: “via het zenuwstelsel bijgestuurde ademhalingsondersteuning”). Deze techniek ondersteunt ernstig zieke IC-patiënten die aan de beademing liggen nauwkeuriger bij de ademhaling. Intensivist John Vogelaar: “We zijn nu nog beter in staat om onze patiënten maatwerk te bieden.”

Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het ademen, krijgen deze ondersteuning van een beademingsmachine met behulp van een masker of via een buisje in de luchtpijp. Dit is afhankelijk van de ernst en de aard van de ziekte. “Bij de bestaande methode stellen we de machine zo in, dat de patiënt volgens vaste instellingen ademhalingsondersteuning krijgt als de machine in het beademingssysteem een ademhalingspoging van de patiënt meet. Doordat de ademhalingspoging pas in het circuit wordt opgemerkt, sluit de ondersteuning soms niet aan bij de behoefte van de patiënt en kan bijvoorbeeld te traag optreden, wat onnodige stress kan veroorzaken bij de patiënt”, aldus Vogelaar.

De NAVA-beademingstechniek laat de ademhalingsondersteuning wél naadloos aansluiten bij de vraag van de patiënt. Download het hele persbericht

Lees meer

Longarts Jaap Strijbos over obstructief slaap-apneusyndroom

07-03-2016

Op donderdag 3 maart kwam longarts Jaap Strijbos in de Leeuwarden Courant aan het woord over de OSAS-polikliniek in Nij Smellinghe voor patiënten met een obstructief slaap-apneusyndroom (momenten van ademstilstand tijdens het slapen. Dit artikel stond ook in het Dagblad van het Noorden). Lees hier het artikel.

Lees meer

Agenda

Vacatures

medisch specialistisch bedrijf banner_vacancies03

Anesthesioloog (0,8 – 1,0 FTE) met aandachtsgebied pijngeneeskunde

WIJ HEBBEN EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT VOOR EEN ANESTHESIOLOOG/ PIJNSPECIALIST

Voor een initiatief om in 2019 een multidisciplinair pijnkenniscentrum op te richten, waarin alle Friese pijnspecialisten vertegenwoordigd zijn en in verband met uitbreiding van de Organisatorische Eenheid (OE) Anesthesiologie, zijn wij (per direct) op zoek naar een Anesthesioloog (0,8 – 1,0 FTE) met aandachtsgebied pijngeneeskunde

De OE Anesthesiologie, werkzaam in perifeer ziekenhuis Nij Smellinghe, is onderdeel van het MSB Drachten en bestaat uit een fijne groep toegewijde anesthesiologen, anesthesioloog-intensivisten en anesthesioloog-pijnspecialisten. MSB Drachten streeft binnen Nij Smellinghe naar kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg. Een voorbeeld hiervan is de geplande vernieuwing van het huidige OK complex tot 7 operatiekamers waarvan 1 hybride OK die operateurs in de gelegenheid stelt gebruik te maken van hoogwaardige beeldvorming.

Het pijncentrum wordt opgericht om de pijnzorg kwalitatief te verbeteren en op de meest moderne, multidisciplinaire manier vorm te geven, onder andere door stratificering naar verschillende behandelmodaliteiten bij de eerste intake, een one-stop-shop model en gebruik van e-health en e-monitoring. Hoog-complexe technieken, zoals neurostimulatoren en epiduroscopieën zullen in het centrum plaats gaan vinden.

Het MSB heeft als maatschap van 70 vrijgevestigde specialisten, de ambitie uit te groeien tot toonaangevend bedrijf voor deze zorg in de regio. Onze missie “Zorg goed voor elkaar geven wij inhoud door een collegiaal, warm werkklimaat met korte lijnen en goede persoonlijke patiëntenzorg met aandacht voor de naasten. Toetreding tot het MSB als maat behoort tot de mogelijkheden, evenals een dienstverband bij het MSB.

Wij zoeken een enthousiaste anesthesioloog/ pijnbestrijder, die naast participatie in de dagelijkse werkzaamheden als anesthesioloog, ons team van 3 pijnbestrijders komt versterken. Kenmerkend voor onze OE is de sociale cohesie en onze inzet altijd te kijken naar de gezondheidszorg van de toekomst en daar pro-actief op te anticiperen. We zijn op zoek naar een teamspeler die communicatief sterk is en bereid om ‘out of the box’ te denken. Artsen die bijna klaar zijn met hun specialisatie als anesthesioloog/ pijnbestrijder worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.

 

Voor meer informatie:
F.F.S.L. Tan, anesthesioloog-pijnbestrijder
of R. Plein, anesthesioloog-pijnbestrijder
op telefoonnr: 0512-588 888
of  J.P.W. Vogelaar, anesthesioloog-intensivist, voorzitter MSB Drachten op bovenstaand telefoonnummer of mobiel: 06-52031160

Sollicitatie:
Uw sollicitatie en CV kunt u tot 31-12-2018 digitaal richten aan:
MSB Drachten,
t.a.v. A. Cramer
via emailadres
MSB-Secretariaat@nijsmellinghe.nl
o.v.v. ‘vacature pijnspecialist 201809.

neuroloog m/v

De actuele gevraagde taakomvang bedraagt 0,8 FTE.

Wij zoeken
Een algemeen neuroloog met brede belangstelling en ambities, met eigen inbreng en visie, gericht op samenwerking, die enthousiast en flexibel is, met als doel te streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij verwachten dat de nieuwe collega naast de patiëntenzorg ook participeert in organisatie- en managementtaken en actief wil deelnemen in relevante projecten en werkgroepen van het ziekenhuis.

Wij bieden
Een goed georganiseerde praktijk met uitstekende secretariële ondersteuning. Het ziekenhuis beschikt over een moderne afdeling neurologie met stroke unit en 24 uurs trombolyse behandeling. Voor endovasculaire behandelingen zijn er werkafspraken gemaakt met het UMCG. Er zijn themapoli’s voor CTS, cognitieve stoornissen en een multidisciplinaire werkgroep voor slaapstoornissen. Twee leden van de maatschap behandelen dystonie patiënten met botulinetoxine. Er is verpleegkundige ondersteuning voor CVA, MS en bewegingsstoornissen. Op de SEH is een vrijwel volledige dekking van SEH-artsen in de voorwacht. Met het Martini Ziekenhuis is er een samenwerkingsverband voor de neurochirurgie. Twee dagen per week is er een neurochirurg aanwezig voor wervelkolomchirurgie en poliwerkzaamheden. De functie afdeling is volledig uitgerust met het gebruikelijke onderzoek als EEG, EMG, ENG, EP’s, duplex, zenuwecho en PSG.

U treedt toe tot het MSB Drachten, aanvankelijk in dienstverband (AMS), met de intentie om in een later stadium als maat toe te treden. Wij beschikken over een inverdienregeling voor goodwill.

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie of kennismaking. Ook zij die binnenkort hun opleiding afronden kunnen reageren.

Voor meer informatie:
Dhr. Mr. H.J. Weitenberg, voorzitter OE neurologie
Telefoon: 0512-588320
E-mail h.weitenberg@nijsmellinghe.nl

Voor informatie over het MSB kunt u contact opnemen met:
Mw. A.M. Cramer, Beleidsfunctionaris/ HRM.
Telefoon: 0512-588537
E-mail a.cramer@nijsmellinghe.nl

Sollicitatie
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u, bij voorkeur digitaal, vóór 3 juli 2018 richten aan:
MSB Drachten
t.a.v. Mw. A.M. Cramer naar MSB-secretariaat@nijsmellinghe.nl

of via
MSB Drachten
Postbus 423
9200 AK Drachten

Intensivisten (2 FTE)

Aangeboden: de schoonste lucht van Nederland.
Friesland is de provincie van Nederland met de schoonste lucht en de meeste ruimte per inwoner.
Op slechts één uur rijden van de Randstad vind je ademruimte.

In verband met uitbreiding van de beschikbaarheid voor de Intensive Care zijn wij op zoek naar: Intensivisten (2 FTE)

Als intensivist maakt u deel uit van de vakgroep Intensive Care. U treedt toe tot het MSB Drachten als chef-de-clinique (AMS) en eventueel later als maat, waarbij wij beschikken over een inverdienregeling voor goodwill.

Het MSB Drachten streeft binnen Ziekenhuis Nij Smellinghe, een top-perifeer ziekenhuis, naar kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg.

Het MSB heeft als maatschap van 70 vrijgevestigde specialisten de ambitie uit te groeien tot toonaangevend bedrijf voor deze zorg in de regio. Wij scheppen een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking vanzelfsprekend is en ruimte wordt geboden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Door de optimale schaalgrootte van onze organisatie en een “handen uit de mouwen” mentaliteit, is het mogelijk om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Wij geven dan ook graag alle ruimte aan ondernemende medisch professionals voor nieuwe initiatieven, waar die ons MSB kunnen versterken. Onze missie: “zorg goed voor elkaar” geven wij inhoud door een collegiaal, warm werkklimaat met korte lijnen en goede persoonlijke patiëntenzorg met aandacht voor de naasten.

De volledig gedigitaliseerde ICU Nij Smellinghe beschikt over zes volledig geoutilleerde beademingsbedden met PDMS. Daarnaast (non-) invasieve beademing inclusief NAVA , een flowbeademingsmachine IPV-2C, Optiflow en CVVH modaliteit en een eigen echoapparaat met TEE/TTE, vascular access, long- en abdominale beeldvorming. Binnenkort zal naast de huidige Picco ook een CCO en NIRS monitoring ingevoerd worden. In de geplande nieuwbouw streven we naar meer integratie met EHH en SEH. Er wordt regionaal samengewerkt in het zorgnetwerk Fryslân. De diensten worden verzorgd i.s.m. de anesthesiologen.

Wij zoeken meerdere enthousiaste collega’s die de intensive care geneeskunde een warm hart toedragen,
maar ook graag in hun moederspecialisme werkzaam willen blijven.

Wil je veel vrije ademruimte en de schoonste lucht van Nederland?
Wil je ruimte om je te ontplooien? Aarzel dan niet om te solliciteren.
Wij hebben de “zorg goed voor elkaar.” Ook voor jou.

Binnenkort klaar met je opleiding of ben je intensivist met een ander basisspecialisme? Reageer dan ook zeker op deze vacature.

Voor meer informatie:
dhr. J. P.W. Vogelaar of
dhr. M.R. Kruijt Spanjer,
beiden anesthesioloog-intensivist.
Tel: 0512-588 888.

Sollicitatie:
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan:
MSB Drachten
t.a.v. dhr. J.P.W. Vogelaar, voorzitter
Postbus 423, 9200 AK Drachten

Verzenden per email aan:
MSB-Secretariaat@nijsmellinghe.nl o.v.v. ‘vacature IC 201710’, brief en CV als PDF-bijlage

Contact

Contactformulier

Contactgegevens

Bezoekadres

Compagnonsplein 1

9202 NN, Drachten

Postadres

Postbus 423

9200 AK, Drachten